II a

Zajęcia realizowane na poziomie II służą przygotowaniu do efektywnego nauczania technik sportowych. Z tajnikami pływania sportowego dzieci zapoznają się poprzez zadaniowe i zabawowe formy nauczania elementów czterech technik sportowych – kraula na piersiach i grzbiecie, stylu klasycznego czy delfina. Mali pływacy kolejno uczą się między innymi:

  • poślizgów ze zmianą pozycji ciała,
  • rytmicznych wydechów do wody,
  • kraulowych ruchów nóg na boku, na piersiach i grzbiecie,
  • swobodnego nurkowania,
  • łączenia pracy nóg do kraula i ramion do żabki z wydechem do wody,
  • różnych form pracy ramion do kraula na piersiach i grzbiecie,
  • elementów techniki delfina i stylu klasycznego,
  • różnorodnych wślizgów i skoków do wody.

Zdobyte umiejętności zaowocują łatwością opanowywania kolejnych technik pływania sportowego.