I a

Grupa na poziomie I a to zajęcia dla dzieci w wieku wczesno-przedszkolnym (3-4 lata) – zarówno tych, które już wcześniej brały udział w zajęciach na basenie, jak i początkujących. W zajęciach bierze udział w wodzie jeden opiekun/rodzic.