7-12 m

Zajęcia oswajania z wodą dla dzieci, które w momencie rozpoczęcia kursu znajdują się w przedziale wiekowym od 7 do 12 miesięcy – zarówno dla dzieci po kursie 3-6 miesięcy, oraz dla dzieci które nie brały jeszcze udziału w tego typu lekcjach. W zajęciach bierze udział w wodzie jeden opiekun/rodzic.