3-6 m

Zajęcia oswajania z wodą dla dzieci, które w momencie rozpoczęcia kursu znajdują się w przedziale wiekowym od 3 do 6 miesięcy. Dziecko powinno stabilnie trzymać główkę. W zajęciach bierze udział w wodzie jeden opiekun/rodzic.