24-36 m

Zajęcia dla dzieci, które uczestniczyły we wcześniejszych kursach i mieszczą się w przedziale między 24 a 36 miesięcy oraz dla dzieci początkujących, mieszczących się w tym przedziale wiekowym. W zajęciach bierze udział w wodzie jeden opiekun/rodzic.