12-24 m

Zajęcia dla dzieci, które uczestniczyły we wcześniejszych kursach i w momencie rozpoczęcia kursu będą miały skończone 12 miesięcy oraz dla dzieci, które nie uczestniczyły wcześniej w zajęciach tego typu i mieszczą się przedziale wiekowym między 12 i 24 miesięcy. W zajęciach bierze udział w wodzie jeden opiekun/rodzic.